Výstava ateliérových prací

Revitalizace zámeckého areálu Veleslavín

Bc. Eliška Šmardová

Anotace

Původně barokní zámek Veleslavín se sadem z poloviny 18.století si pro odlehlost a klid místa na počátku 20.století vyhlédli dva pražští lékaři Oskar Fisher a Leo Kosák pro své soukromé plicní a nervové sanatorium. Ti rozšířili zámek o krátká novobarokní křídla a areál doplnili o tři nové pavilony. Od roku 2018 místo chátrá. Rozlehlý zelený areál je znovu otevřen veřejnosti a navržen pro sociálně kulturní funkce. Výstavní prostory v zámku jsou v dalších pavilonech doplněny domovem senior s paliativní péčí a DDM s dětskou skupinou. Většina vzrostlých stromů je v parku ponecháno a jsou pouze kompozičně a funkčně doplněny. Nyní neprůstupná ohradní zeď je na třech místech probourána v nové vstupy. Areál využívá svůj potenciál a stává se centrem společenského života lokality Veleslavín.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa