Výstava ateliérových prací

Opavská Ringstrasse

Jana Minaříková

Anotace

Současnou podobu města ovlivnila II. sv.v., při které byla část Opavy vybombardována, a následná éra obnovy zástavby, která se neopírá o původní strukturu historického jádra, jeho význam a vztah k okolnímu městu. Opava dnes trpí v mnoha místech nekvalitními veřejnými prostory především na perimetru bývalého hradebního okruhu. Cílem návrhu je dosáhnout kvality a kontinuity pohybu na hranici mezi historickou Opavou a předměstím a vytvořit ze současné dopravní bariéry, která se na hradebním okruhu nachází, příjemný předěl. Důležité je vytvoření jasného napojení města na řeku, které v současné době chybí. Návrh prodloužení zeleného pásu potvrzuje historickou hranici města a zároveň vytváří nově definovaná veřejná prostranství podněcující k plynulému a bezpečnému pohybu „mezi dvěma městy“.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov