Výstava ateliérových prací

Bytový dům, Roháčová

Palina Zubchenka

Anotace

Bytový dům stojí v centru Kutné Hory. Cílem bylo navrhnout pohodlné bydlení s kvalitním veřejným prostorem. Fasáda domu má podobné tvary, jaké mají i sousední budovy v daném okolí. Z vnitřku dvora má dům modernější charakter. Plochá střecha s výhledem na město slouží jako místo pro odpočinek a setkání.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Josef Mádr