Výstava ateliérových prací

Monolit

Klára Schmiedová

Anotace

M O N O L I T [z řečtiny, mono – jeden, lithos – kámen: plastický útvar z jediného kusu kamene] - celistvá stavba z betonové hmoty jako vyrůstající věž z horizontu místní krajiny, určující tak polohu unikátního místa Nebušic. Textura pískovcového kamene vrytá do vrstev litého betonu vytváří iluzi sedimentu zdejší krajiny...

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Hana Seho