Výstava ateliérových prací

Brýle pro fotobiomodulační terapii

Kristýna Karpalová

Anotace

V klauzurní práci na téma fenomén světla se zabývám otázkou světla, jako nástroje, který nám může pomoci při léčbě zraku a to především léčbou pomocí fotobiomodulační terapie. Jedná se o novodobou léčbu, která je v procesu výzkumů. Pomocí této terapie lze léčit zrak červeným světlem o vlnové délce 670nm a předcházet nebo léčit zrakové potíže způsobené například diabetickou retinopatií, kde hrozí i ztráta zraku.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. ak. soch. Marian Karel