Výstava ateliérových prací

Nové městské muzeum

Natálie Kopáčková

Anotace

Zadanou lokalitou projektu byl Těšnov, Praha – Florenc. Není to příliš správně využitá část Prahy, protože ulice Wilsonova, která tudy vede nekompromisně mezi vrchními patry okolní zástavby, zabraňuje rozvoji místa. Oblast je však rozlehlá a má spoustu možností k zastavění. Rozhodli jsme se proto přihlédnout k historickým mapám z dob, kdy se silnice teprve stavěla. V místě naší lokality jsme ji odklonili na západ až po Hlávkův most a její úroveň srovnali s ostatními komunikacemi. Vznikl nám tak prostor pro nový blok a doplnění stávající zástavby. Na jihu tohoto bloku, naproti Muzeu hlavního města Prahy, se nachází Nové městské muzeum. Za sebou směrem na sever skrývá malý park, který se dále napojuje na blokovou zástavbu městských domů.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc.