Výstava ateliérových prací

VELESLAVÍN

Bc. Klára Gryčová

Anotace

Hlavní cílem projektu bylo propojit zástavbu starého Veleslavína s modernější zástavbou kolem železnice a vytvořit tak nové centrum obce a veřejný prostor, který zde chybí. Navrhla jsem zde otevřenou blokovou zástavbu s přístupnými vnitrobloky, která volně přechází v náměstí. Zástavba, která navazuje na původní Veleslavín, byla navržena v měřítku odpovídajícímu staré zástavbě tak, aby byly propojeny. Hlavní komunikační osu tvoří ulice vedoucí napříč blokovou zástavbou, náměstím až do starého Veleslavína. Příjemnou atmosféru ulic navozuje stromořadí, kterým jsou lemovány. Na náměstí je velký otevřený prostor pro pořádání trhů a jiných kulturních akcí. Parter kolem hlavní ulice a náměstí je určen pro komerční využití, vyšší patra pak pro byty či kanceláře.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa