Výstava ateliérových prací

LÁVKA PŘES BEROUNKU

Bc. Bohdan Berezovskyi

Anotace

Navrhovaná lávka se nachází v lomu Alakazar, v údolí Berounky mezi Berounem a Srbskem, nedaleko od ústí potoka Kačáku. Samotná stavba je navržena tak, aby nevytvářela významný prvek v území a neubírala na důležitosti lomu jako dominanty. Její lehká konstrukce přenášející převážně tahové síly pomocí lan kotvených do ocelové vzpěry zaručuje větší subtilitu a průhlednost. Od samého počátku projekt pracuje s jednoduchosti konstrukce, a to nejen v lehkosti montáže, ale i v údržbě. Jedná se o prvek, který nijak významně nezasahuje do krajinného rázu a nepotřebuje skoro žádnou údržbu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný