Závěrečné práce

Dům pro seniory a dostupné bydlení Nepomuk

Bc. Tereza Kafková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Práce se zabývá návrhem domu pro seniory a dostupného bydlení v Nepomuku. Oba domy společně dotvářejí urbánní blok v centru obce, reagují na historické prostředí i nové urbanistické souvislosti. Dům pro seniory kombinuji se školkou, dostupné bydlení s knihovnou a komunitním centrem, v analýzách a návrhu hledám vhodný způsob potkávání jednotlivých provozů a režim jejich fungování.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.