Výstava ateliérových prací

Příbory na salát

Michala Říhová

Anotace

Navrhla jsem vizuálně jednoduché příbory na salát, jejichž tvar jsem se snažila maximálně podmínit ergonomii. Příbor je vhodný na velké množství salátů, ačkoliv jsem se původně chtěla zaměřit pouze na listový salát. Uživatel si může u tohoto kuchyňského příslušenství vybrat, zdali chce mít 2 kusy zasunuté do sebe a uložené v šuplíku nebo zavěšené na háčku za otvory na spodní straně příboru.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Jan Jaroš