Závěrečné práce

Železniční stanice Praha - Výstaviště

Bc. Ondřej Hart

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Nádraží jako typologická kategorie postupně mizí z povědomí architektury. Historické budovy chátrají, nové není třeba stavět. Potřebám dnešní doby lépe vyhovuje utilitární zastávka. V pražských Holešovicích se však potkává účelnost a lapidárnost zastávky s exkluzivním umístěním v sousedství Veletržního paláce a Královské obory.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.