Výstava ateliérových prací

ČESKÝ DŮM NA TAIWANU

Eduard Kušnír

Anotace

Český Dom v sebe spája funkcie konzulátu, kultúrneho centra, medzinárodného obchodu a bývania. Tvorí pomyslený most medzi Českou republikou a Taiwanom. Dom svojou štíhlou a vysokou formou vzbudzuje dôstojnosť a dôležitosť. Avšak prísna štruktúra sa smerom do ulice deformuje, čím nadobúda hravú až figurálnu podobu. Pravidelný raster je narušený taktiež zvislými tubusmi, ktoré slúžia ako servisné tepny domu. Smerom z rušnej severnej ulice je dom prederavený, a schodiskom láka na vyvýšený verejný priestor.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Ondřej Císler, Ph.D.