Výstava ateliérových prací

Regulační plán - Kralupy nad Vltavou

Tereza Trejtnarová

Anotace

Regulační plán vytváří podmínky pro development, který nezapomíná na veřejný zájem. Cílem regulace bylo vytvořit novou městskou čtvrť, která bude přívětivá pro všechny skupiny obyvatel, moderní a ekologický školní areál, dopravní infrastrukturu vyváženou pro různé druhy dopravy, přístupný a obytný břeh Vltavy a otevřenou městskou knihovnu a ZUŠ.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D.