Závěrečné práce

Mediatéka a archiv Plzeň

Bc. David Dvořák

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem diplomového projektu je navrhnout objekt obsahující mediatéku a archiv v areálu bývalého plzeňského pivovaru Světovar.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.