Výstava ateliérových prací

Severovýchod Mostu

Bc. Veronika Kutnerová

Anotace

Cílem tohoto projektu bylo navrhnout změny ve veřejném prostoru v severovýchodní části města Most. Záměrem bylo vytvořit v těchto místech atraktivní prostředí, doplnit možnost bydlení, občanskou vybavenost a navrhnout lepší pěší prostupnost. Důraz byl kladen především na místní obyvatele a zlepšení jejich městského života.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel