Výstava ateliérových prací

Autobusové nádraží Kutná Hora

Tereza Lakomá

Anotace

Pozemek vedle vlakové stanice Kutná Hora – město, je místo, do kterého bude zasazeno nové autobusové nádraží. Pro návrh je stěžejní trasa, kterou bude autobus na pozemku opisovat. Tato cesta tvoří smyčku, kterou následovně kopíruje i zastřešení celého nástupiště, pod něj jsou umístěny 3 objekty. Zázemí dopravní společnosti s čekárnou a informacemi, veřejné toalety a komerční objekt s trafikou a kavárnou. Celá plocha je otevřená, průchozí, doplněna o vodní prvky a mobiliář. Spojením všech těchto částí vzniká veřejný prostor, kde můžou trávit čas nejen cestující.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Josef Mádr