Výstava ateliérových prací

Lávka přes Berounku

Jan Marek

Anotace

Nová lávka přes řeku Berounku pod soutokem s Loděnicí je navržená tak, aby co nejméně narušovala ráz údolí. Využitím visuté konstrukce a kotvení do skal jsem docílil absence jakýchkoli mohutných podpor a pilířů. Navíc jsem vytvořil přidanou hodnotu ve formě druhé lávky propojující úroveň nad údolím, která využívá stejné nosné konstrukce.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný