Výstava ateliérových prací

ORIENTAČNÍ SYSTÉM

BcA. Markéta Dvořáková

Anotace

Návrh orientačního systému je určen pro Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou Českého vysokého učení technického v Praze. Součástí této fakulty je deset kateder a několik vědeckých pracovišť, z nichž tři se nachází i na této pětipodlažní budově v Břehové ulici. Hlavním cílem bylo vytvořit orientační systém, který je přehledný, snadno čitelný, obsahuje všechny základní a důležité informace a respektuje charakter této stavby. Součástí práce je proto hlavní orientační tabule pro vstupní halu fakulty, dále pak navigační tabule, zjednodušená mapa podlaží, cedule značící význam individuálních místností a nakonec návrhy označení jednotlivých poslucháren, přednáškových místností, učeben, studovny a knihovny, které zároveň všechny spojuje již zmíněná hlavní orientační tabule.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. ak. soch. Marian Karel