Diplomové práce

ROZVOJ MIKROREGIONU LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA

Václav Brejška

Architektura a urbanismus

Anotace

Reakce struktury osídlení na vstup nové kapacitní dopravní infrastruktury (železnice) v prostoru mezi dvěma významnými centry. Transit oriented development.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.