Výstava ateliérových prací

Sportovní obchodní centrum

Adam Čupita

Anotace

Jedná se o budovu obchodního centra zaměřeného na sportovní zboží. Budova se bude nacházet na území nynějšího brownfieldu v Holešovicích v Praze. Při navrhování se muselo vycházet z ÚZEMNÍ STUDIE HOLEŠOVICE-BUBNY-ZÁTORY vypracované v roce 2020. Musel se zachovat tvar a návaznost na okolí budovy, jako jsou například dvě věže, které zasahují do půdorysu. Toto obchodní centrum nabízí krom široké škály obchodů také aktivity pro děti, nebo samotné sportovní zázemí na střeše.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Roman Koucký