Výstava ateliérových prací

PRAHA - VELESLAVÍN

Bc. Hana Otipková

Anotace

Projekt zpracovává možnou podobu navrácení Veleslavína jeho obytného charakteru. Současná podoba Veleslavínu je bližší rychlostní silnici a prodejny autosalonů a čerpací stanic, než obytné městské části. Návrh ruší většinu nežádoucích dopravních staveb a plánuje výstavbu veřejné zeleně a nových obytných staveb v podobě rodinných domů. Současně navazuje na ideu přetvoření současné železniční tratě na cyklostezku ve směru Veleslavín - Bubny - Stromovka.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa