Diplomové práce

Škola pantomimy

Bc. Adéla Křížková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem diplomové práce je návrh školy pantomimy, respektive nových školních prostor Akademie múzických umění v Praze, mezi jejíž obory pantomima patří. V současnosti katedra pantomimy sídlí na Malostranském náměstí v Hartigovském a Lichtenštejnském paláci spolu s dalšími obory Hudební a taneční fakulty AMU (HAMU). Vzhledem k nedostatečným prostorovým možnostem současného zázemí, má tak nová škola poskytnout scházejícící prostory. Umístěním takovéto instituce na pozemek nynějšího parku mezi ulicemi Valdštejnskou, Pod Bruskou a Starými zámeckými schody si práce klade za cíl oživit a doplnit část Malé Strany, která v dnešní době postrádá jiný než turistický charakter. Škola je situována, mimo jiné, v docházkové vzdálenosti od všech fakult Akademie. Parcela byla vybrána na základě dvou prací vypracovaných na půdě Fakulty architektury ČVUT. Jedná se o diplomovou práci Brabory Mikitové: Rezervy centra a urbanistickou studii Zuzany Šikulové, Filipa Šefla a Vojtěcha Šedého.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.