Výstava ateliérových prací

Dvě tratě

Dominika Aulická

Anotace

Je 12. prosince 2020, 20 minut do půlnoci, a ze železniční stanice Praha - Strašnice odjíždí poslední vlak. Tímto provoz na této trati sice končí, ale její koridor bude ve formě chystané drážní promenády veřejnosti sloužit nadále. Je to právě ona zelená páteř, která spolu se souběžnou hlavní tratí vymezuje urbánní ostrov s nejasnou strukturou a osudem. Území je v současnosti švem mezi Zahradním Městem a Strašnicemi, domovem lehkého průmyslu, desítek skladů a sportovního klubu. Návrh nové čtvrti pracuje jak s přilehlou urbánní strukturou, tak historickými otisky v území. To vše ve snaze o propojení s okolím při zachování svébytnosti místa.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Kordovský