Výstava ateliérových prací

Bydlení pro umělce v Pragovce

Anna Havránková

Anotace

Bytový dům pro umělce se nachází na okraji areálu Pragovka. Leží na rozhraní mezi městskou zástavbou a pokračující zelení, která se vine podél říčky zvané Rokytka. Z venku budova měřítkem i fasádou zapadá do konvertovaného prostředí bývalé průmyslové oblasti, uvnitř se však rozprostírá prostorný vnitroblok naplněn zelení.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc.