Výstava ateliérových prací

Dopravní terminál Dlouhá Míle

Alexey Kotegov, Lada Zapletalová

Anotace

Dopravní terminál Dlouhá Míle se stane významným přestupním uzlem v rámci výstavby železniční trati, spojující Prahu a letiště. Součástí vlakové stanice je navržen autobusový terminál, zastávka MHD, velkokapacitní záchytné parkoviště a parkoviště pro kola. Navrhujeme terminál jako bránu do hlavního města propojující městskou část Praha Ruzyně s letištěm. Vzniká tak lokální centrum s obchodním centrem a další občanskou vybaveností. Zahrnujeme zastávky všech druhů dopravy pod jednou střechou pro nejrychlejší bezpečný přestup a snadnou orientaci. Střecha také slouží jako veřejný prostor se zelení navazující na biokoridor, který se táhne od Divoké Šárky. Slouží také jako most spojující vznikající obytné čtvrti s obchodním centrem a plánovanými kancelářskými čtvrtěmi.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.