Výstava ateliérových prací

Sady Marie Terezie

Anna Vitoušová

Anotace

„Sady Marie Terezie“ se nachází ve městě Terezín u Litoměřic. Jedná se o současný park Hálkovy sady v místě vyústění ulic Dukelských hrdinů, Dlouhá, Prokopa Holého a Pod Hradbami. Dnes je to z hlediska fungování města místo zapomenuté a opomíjené, ale z pohledu historie mělo významnou pozici. Nese v sobě mnoho příběhů, některé znatelnější než jiné. Jednalo se o prostor za jednou z hlavních bran na cestě směrem z Prahy do Drážďan. Tudíž to bylo místo ruchu a různého dění. V období druhé světové války, tudy byli přiváděni do Terezína Židé, kteří byli poté popřípadě převáženi do vyhlazovacích táborů. Od konce druhé světové války toto místo usínalo a v současnosti Hálkovy sady na nové příběhy čekají.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Jitka Trevisan