Výstava ateliérových prací

Pankrác - malý pentagon

Jan Císař

Anotace

V rámci svého návrhu řeším primárně novou výstavbu v oblasti takzvaného malého pentagonu Pankrácké pláně. Kromě malého pentagonu jsem ve svém návrhu řešil doplnění dalších lokalit v oblasti Pankrácké pláně, kde jsem viděl nevyužitý potenciál.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Sedlák