Výstava ateliérových prací

Bohdalec - Nová krev

Bc. Jan Marek

Anotace

Území Bohdalec - Slatiny se kvůli své roztříštěnosti liniovými stavbami stalo vnitřní periferií na okraji jádra Prahy. Ve svém návrhu přicházím s novou koncepcí, jejíž cílem je území zcelit, naplnit jeho nevyužitý potenciál a vdechnout mu nový život. Díky terénní konfiguraci je toto území jedním z mála míst, které umožňuje výškovou zástavbu bez narušení panoramatu Prahy.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Roman Koucký