Závěrečné práce

Městský nájemní dům, Karlín

Šmejkal Štěpán

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Městské nároží jako specifická role budovy, která doplňuje nedokončený blok a zároveň dotváří prostor veřejného prostoru křižovatky před sebou. Navržení novodobého objektu v kontextu rozličných struktur zejména klasicistní a secesní architektury i vzorků mladších vrstev pražského Karlína. Hledání současné formy důstojného standardu městského bydlení a způsobu, jak v srdci metropole žít s klidem a zelení na dosah.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.