Výstava ateliérových prací

DAVLE - KLÁŠTERNÍ KOSTEL NA OSTROVĚ SV. KILIÁNA

Bc. Zoltán Veres

Anotace

Jižně od Davle, těsně před soutokem řek Vltavy a Sázavy, leží ostrov sv. Kiliána s pozůstatky kláštera z konce 10. století. Návrh nového klášterního komplexu přináší návrat původní funkce do lokality. Tato projektová dokumentace se zabývá kostelem, který leží v srdci ostrova.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Tomáš Efler