Výstava ateliérových prací

Urbanismus Veleslavín

Tereza Stejskalová

Anotace

Městské čtvrť Veleslavín, je situována mezi vysokými skalní masivy a hlavní ulicí Evropská. Lokalitou prochází železniční trať, ke které je již vytvořený projekt pro přesunutí pod zem. V centru městké čtvrti se stále rozrůstá areál automobilových salonů a servisů, které bourají historicky hodnotné domy. Na východní straně se rozprostírá uzavřený neprůstupný areál staré i nové teplárny. Lokalita Veleslavína trpí nedostatkem zeleně, veřejného prostoru i občanské vybavenosti. Proto vznikl urbanistický návrh na zlepšení situace, jehož cílem je otevřít lokalitu lidem a to za pomocí nového náměstí, parků a pěších průchodů skrz zámecký areál. Vznikají nové budovy pro bydlení i občanská vybavenost.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa