Výstava ateliérových prací

Hmoždíř DUST

BcA. Tereza Johnová

Anotace

Na hmoždíři DUST jsem se snažila zredukovat váhu, ale nezhoršit tak tím jeho vlastnosti. Docílila jsem toho správnou kombinací materiálů litiny a dřeva. Hmoždíř je rozdělen na dvě částí. Vnější část je tvarem navrhnuta tak, aby uživateli usnadnila jeho přesouvání. Zároveň svým objemem zaručuje stabilitu celého hmoždíře. Po nadrcení koření manipulujete už pouze jenom s vnitřní miskou, která je odnímatelná. Vnější nepřijde do přímého styku s potravinou, což uživateli usnadní i jeho mytí.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Martin Tvarůžek