Závěrečné práce

Parkovací dům

Bc. Matej Marada

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Práce se zabývá typologií parkovacího domu ve 21. Století a hledá pro něj v kontextu Prahy místo. Na vybraném místě na Karlově je následně navržen parkovací dům. Práce se pokouší najít adekvátní obraz parkovacího domu v městském prostředí, pracuje se vztahy a návaznostmi, jako i s technickým řešením navrhovaného objektu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.