Výstava ateliérových prací

Dopravní terminál Dlouhá Míle

Bc. Daniela Haladová, Bc. Petr Eibisch

Anotace

Základní koncept vychází z tvaru pozemku. Objekty jsou výškově limitované letištním pásmem, a tak tvoří ucelený horizont celého prostředí. Samotný dopravní terminál zakrývá všechny druhy dostupné dopravy. Umístění jednotlivých nástupišť je zvoleno tak, aby byly příjemné dochozí vzdálenosti při přestupu a pohyb byl přehledný. Jelikož se nacházíme na periferii Prahy, je zde požadavek na velké množství parkovacích míst. Aktivní partery parkovacích domů poslouží nejen cestujícím, ale přitáhnou pozornost obyvatel z přilehlých čtvrtí a celé místo oživí. V místě vlakového nástupiště je zajištěn přísun denního světla velkými kruhovými světlíky. Prosklená fasáda dopravního terminálu poskytuje přísun světla a zachovává optické propojení s okolím.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.