Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

PŘELOUČ - UDRŽITELNÝ URBANISTICKÝ ROZVOJ

Žďárská Veronika

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem diplomové práce je udržitelný urbanistický návrh nové obytné čtvrti na jižním okraji města Přelouče. Návrh přináší do města nové struktury zástavby, hierarchizace veřejná prostranství a definuje rozhraní města a okolní krajiny. Cílem práce bylo navrhnout kompaktní město 21. století, které bude splňovat požadavky udržitelného rozvoje.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.