Výstava ateliérových prací

Lávka cez Berounku

Bc. Libuša Rybanská

Anotace

Návrh sa zaoberá umiestnením lávky, zadefinovaním jej presnej funkcie so snahou pôsobiť symbioticky s okolím a ponúknuť nový netradičný perforovaný pohľad na rieku a prírodu v tesnej blízkosti. Poloha lávky sa prirodzene vyvinula na miesto pomyselného ťažiska trojuholníka medzi mestami Hostín, Tetín a Srbsko, a napojila sa na už existujúci chodník v blízkosti lomu a vetvenia pešej trasy. Z druhej strany je nástup uľahčený prírodným násypom - terénnou vlnou, ktorá dorovnáva rozdielnu výšku terénu na oboch brehoch rieky.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný