Výstava ateliérových prací

Anotace

Zeleň na vesnici utváří významným dílem její vizuální působení. Dodržováním tradičních pravidel pro její umisťování a výběrem vhodných dřevin a bylin, je možné vytvářet příjemné prostředí, i vizuálně hodnotné vnitřní kompozice a veduty. Společně s úpravou povrchů a vyčištěním historického jádra od vizuálního balastu, může zeleň pomoci navrátit místu jeho vesnický charakter.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Miroslav Cikán