Diplomové práce

Dostavba ulice Na Kazance, Praha 7, Troja

Bc. Radek Sloup

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem projektu je dostavba ulice Na Kazance v těsném sousedství areálu Sokola, diplomatické čtvrti a vilové zástavby. Cílem bylo vytvoření jasného charakeru ulice Na Kazance a dotvoření centra Troje.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.