Výstava ateliérových prací

Pražské střechy - nástavba průmyslového objektu

Bc. Jan Šefl

Anotace

Hlavním cílem bylo navrhnout stavbu, která by svým výrazem doplňovala stávající industriální objekt, který momentálně slouží jako galerie. Na první pohled lze rozeznat, že se nejedná o stavbu pro bydlení. Typická tabulková ocelová okna spolu s odlehčenou skeletovou konstrukcí dodávají objektu křehkost, na kterou reaguji naopak něčím velmi hmotným a těžkým. Bylo mou snahou zachovat tento nebytový charakter a proto jsem se snažil navrhnout něco netypického avšak pro okolí s bohatou průmyslovou historií známého. Hlavní hmota je nahoře doplněna o zázemí střešní zahrady a úložné prostory. Tyto objekty mohou svou formou evokovat komíny, kterými je celé holešovické panorama poseto. Projekt je věnován Danielu Vávrovi, velkému fandovi moderní architektury, který by si dům mohl zároveň i dovolit.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Roman Koucký