Výstava ateliérových prací

VŽDYCKY HUSTOTA

Katarína Paľuchová

Anotace

Hustota zalidnění je základní městotvorný prvek. Centrum má být obydlené. Město se má zahušťovat a ne se rozlézat do krajiny. Tato analýza a možný návrh doplnění městské struktury řeší otázku hustoty. Poukazuje na aktuální hustotu zástavby a obzvlášť hustotu zalidnění v modernistickém jádru města Most. Přináší městu nové funkční využití a život v centru. Koncept návrhu urbanismu staví na hlavních ohniscích: divadlo, reprezentační dům, budova SHD a park Střed. Směrem na západ od hlavní osy návrhu jsou k třídě Budovatelů umístěné veřejné budovy, směrem na východ, k parku Šibeník, bytové stavby. Centrum se tímto funkčním rozdělením přibližuje měřítku Mostu a stává se dostupnějším.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel