Výstava ateliérových prací

P-KH

Anna Šrytrová

Anotace

Lanovka P-KH Stručná. Jednoduchá. Podolí - Kavčí Hory Mezi nimi je na Prahu poměrně divoká příroda Podolské svahy patří mezi významné evropské lokality, avšak jejich stav je v současné době neutěšený Rozlehlé území se téměř n nevyužívá a odlehlé kouty lákají spíše nežádoucí městské živly Lanovka P-KH by svou osou měla toto území spojit a vnést do něj nový život

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Radek Lampa