Výstava ateliérových prací

Trojí Milovice

Karolína Čechová

Anotace

Trojí Milovice v sobě spojují místo nadregionálního významu v rámci rekreačního zázemí Prahy, lokální centrum kultury práce a života v rámci dvojměstí Milovice – Lysá nad Labem a příjemné místo k bydlení.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D.