Výstava ateliérových prací

Administratívna budova Triatrium

Vanda Nemčeková

Anotace

Témou ateliéru bolo nadviazať na projekt súboru stavieb, vybrať si parcelu a navrhnúť administratívnu budovu. Administratívna budova TRIATRIUM sa nachádza na hranici Nuslí a Vršovíc, na ulici Bartoškova.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Kordovský