Výstava ateliérových prací

Rozkládací Home-office

BcA. Kryštof Bouřil

Anotace

Při home office stráví většina lidí ve stejné místnosti celý den, přičemž práce a volný čas splývají do sebe a vytváří tak neproduktivní prostředí. Projekt řeší tento problém vytvořením nového rozkládacího prostoru k práci, který v klidové pozici slouží jako akustický prvek. Samotné rozkládání pracoviště částečně nahrazuje rituál cesty do práce čímž navržený projekt odděluje práci a volný čas nejen prostorově ale také časově.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Akad. arch. Jan Fišer