Výstava ateliérových prací

Anotace

Návrh malého penzionu s vinárnou na svažité a nepravidelné parcele poznamenané organickým růstem města spojeným dřívější těžbou nejslavnějšího kutnohorského atributu - stříbra. Má víno potenciál stát se pro Kutnou Horu stříbrem naší doby? Stavební program sestává z penzionu s vinárnou v parteru, jež zároveň plní funkci recepce pro ubytování, které obsadilo horní dvě podlaží. Druhé podlaží se je vyhrazeno pro gastronomické kurzy se zaměřením na přípravu jídel využívajících zdejší vína. V případě potřeby poslouží i jako prostor pro vinné párování, soukromé akce a další gastronomické seance. Kromě obsahové stránky se dům snaží demonstrovat své zaměření i navenek, a sice vytvořením zelené fasády šplhající po perforovaných panelech, který celý dům obalují.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Josef Mádr