Výstava ateliérových prací

Základní umělecká škola v Horních Počernicích

Ema Bohdanecká

Anotace

Základní umělecká škola. Místo důležité pro jednotlivce i společnost. Dům samotný vytváří kvalitní podhoubí pro růst (nejen) nadaných dětí. Dům, v kterém člověk slyší dětský smích a ševelení, libozvučné tóny i skřípající tóny, tužku či uhel jezdící po papíře. Objekt nově vzniklý geometricky i hmotově navazuje na přilehlé budovy. Doplňuje srostlici základní školy a gymnázia. Přiléhá k ní. Spoluutváří klastr rozličných forem a významových vrstev. Samotnou budovu umělecké školy tvoří v principu jednoduché objemy, které se koncentrují okolo atria. Architektura je strohá, přesto velkorysá. Prostá mřížka fasády je proměnlivá dle jednotlivých funkcí uvnitř objektu. Použitá materialita, výtvarné řešení a celkový výraz domu obstojí v průběhu času a bude pouze stárnout do krásy.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Roman Koucký