Výstava ateliérových prací

Rokytka

Luisa Schubertová

Anotace

Naší semestrální náplní bylo navrhnout občanskou stavbu zasazenou do industriálního areálu vysočanské Pragovky. S developerskou přeměnou Vysočan byla asanována v těsné blízkosti budovy E stavba, jež za sebou zanechala kromě stometrového šrámu výhodnou jižní orientaci, přírodní tribunu se vzrostlými dřevinami a plata k odpočinku. Šrám v návrhu vyplňuji přírodním jezerem, které je tvořeno hlubinnou částí sloužící jako koupaliště/přírodní bazén s osmi drahami a břehovou čistící částí. Vodní plochu doplňuje zázemí provozu a oddělené bistro v parteru budovy, jež využívá ke svému určení původní základy stavby.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc.