Výstava ateliérových prací

Dům se zápražím

Bc. Matyáš Řehák

Anotace

Rodinný dům na okraji vsi Malý Drahlín u Příbrami využívá panoramatických výhledů Brdské vrchoviny a zároveň je kontextuální odpovědí na proces suburbanizace regionu. Součástní projektu je architektonická studie a dokumentace v podrobnosti pro realizaci stavby.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel