Výstava ateliérových prací

Komunitné záhrady v karlínskych prolukách

Bc. Lenka Tkadlecová

Anotace

Pri spracovaní témy mestských záhrad som sa zamerala na tvorbu komunitných záhrad v prolukách pražskej štvrte Karlín. V procese navrhovania som si kládla za cieľ vytvoriť komunitné záhrady, ktoré smerujú k udržateľnému, zdravému a živému mestu. Snažila som sa vytvoriť miesto stretávania, kde sa snúbi radosť z vlastnoručne vypestovanej úrody spolu so sociálnymi aktivitami. Boli vytvorené dva typy komunitných záhrad v dvoch prolukách – Edukačná komunitná záhrada Křižíkova a Rezidenčná komunitná záhrada Sokolovská.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Radmila Fingerová