Diplomové práce

Fakulta humanitních studií UK

Bc. Adéla Röbelová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Je nečekané, kolik prostorových rezerv ve svém nitru Praha stále ukrývá. Zelení zarostlé místo mezi ulicí Patočkovou a Jelení je jednou z nich. Místo, které v pravidelném rytmu jízdního řádu ze severu i jihu lemují linky tramvají i autobusů, se před zraky cestujících, řidičů i spolujezdců schovává za nepropustnou houštinou. Tento prostor v severozápadním cípu pražského opevnění, který zaujímá plochu téměř 4 hektarů, nejeví známku jakékoli koncepce. Část okolo bastionu XI. slouží jako park s vyhlídkou, patrně ale vzhledem k blízkosti silnice jako místo k odpočinku a zastavení zcela neslouží. V prostoru u bastionu XII. se nachází autoškola se svým zázemím, dopravním hřištěm a parkovištěm. Nová výstavba by pro tento prostor mohla být znovu nalezením a vdechnutím nového života a energie.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.